Amerikai birodalom vs. európai álom


A könyv


Korunkat számtalan, egymástól merőben eltérő, olykor ellentmondásos érték és folyamat határozza meg, amelyek közül az Egyesült Államok dominanciája a legjelentősebb. Európa az euró bevezetésével megpróbálta ezt ellensúlyozni, azonban az Európai Álom e dédelgetett vízióját a gazdasági válság és az USA válaszcsapásai gyorsan szertefoszlatták. Az euró nehézségei emellett arra is rámutattak, hogy a megfelelő integrációs szintet nélkülöző európai közösség a kívánatosnál sokkal gyengébb pilléreken áll. A szerző a könyv középpontjába e színfalak mögött játszódó, modern háborút állítja, amelynek csatáit sokszor monetáris színtéren vívják meg.

A kötet – egy nem konvencionális megközelítést alkalmazva és történelmi távlatokban is vizsgálódva – részletesen feltárja az Amerikai Birodalom kialakulásához vezető utat, annak működését, a korunkat leginkább meghatározó értékeket és az új világrendben kirajzolódó erőviszonyokat, emellett vázolja a legfontosabb geopolitikai szereplők motivációit, továbbá az ezek által kirajzolt nagystratégiákba is bepillantást enged. A mű olyan kérdésekre is keresi a választ, hogy e változatos értékek mentén működő világban a globális szintű prosperitáshoz vajon milyen célok és vezérelvek vezethetnek el.

A szerző amellett foglal állást, hogy a jelenlegi megbomlott nagyhatalmi egyensúly helyreállítható, az ehhez szükséges lépéseket pedig még nem késő megtenni. Ehhez azonban Európának fel kell adnia birodalmi ambícióit, és vissza kell térnie a 16. században megkezdett útra, amelyet a nyitottság, a kulturális diverzitás, az innováció és a kreativitás jellemez. A kontinens társadalmi előrehaladásához továbbá elengedhetetlen az euró és az Európai Unió működésének korrekciója, illetve Európa geopolitikai szerepének újragondolása is. Matolcsy György ennek tekintetében kiemeli, hogy a két, karakterében egymást kiegészítő nagyhatalom, Kína és az USA harmonikus együttműködése egy új aranykort hozhat el a globális közösség és benne Magyarország számára is.

Súly:
0,27 kg
Oldalszám:
400 oldal
Méret:
15,2 cm x 22,8 cm
Kiadás dátuma:
2020. május (2. kibővített kiadás)
Kiadó:
Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.
ISBN szám:
978-615-5884-67-2

A szerző


Matolcsy György 2013 óta a Magyar Nemzeti Bank elnöke, továbbá a Költségvetési Tanács tagja. Ezt megelőzően, 2010 és 2013 között nemzetgazdasági miniszter, 2000 és 2002 között pedig gazdasági miniszter volt. 1995 és 2000 között a Privatizációs Kutatóintézet, majd 2002 és 2010 között az ebből alakult Növekedési Intézet igazgatói tisztségét töltötte be. 1991 és 1993 között a magyar Kormány képviselőjeként a londoni székhelyű Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatótanácsában dolgozott. 1990-ben a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, Antall József miniszterelnök személyes gazdasági tanácsadója, a Gazdaságpolitikai Titkárság vezetője és a Gazdasági Kabinet titkára volt. Karrierjét a Pénzügyminisztériumban kezdte 1978-ban, 1985-ben pedig a Pénzügykutatási Intézethez csatlakozott tudományos kutatóként.

Matolcsy György Magyar Nemzeti Bank elnöke

Színfalak mögött


A gazdaságpolitika alakításában eltöltött évtizedek után megerősíthetem, hogy egy sikeres gazdasági modell biztosításához nemcsak a nemzet belső erőforrásainak, karakterének feltárására van szükség, hanem a külső környezet értékelésére is, így jelen kiadvány e térképalkotási munkához is támogatást nyújt.

A 21. század első, mintegy két évtizedében alapvető politikai, geopolitikai, gazdasági, társadalmi és technológiai változásoknak, illetve transzformációknak lehettünk tanúi, amelyek olyannyira formálják a mindennapi életünket és a jövőt, hogy túlzás nélkül beszélhetünk egy új világrend kialakulásának realitásáról. Miközben az új világrend megismeréséhez sok esetben új nézőpontokra és térképekre van szükség, a történelem alapos elemzése továbbra is az egyik legfőbb támpontunk lehet a folyton változó világ útvesztőjében.

Ennek a könyvnek az első kiadása 15 évvel ezelőtt látott napvilágot. Könyvemnek akkor az volt a célja, hogy mind az európai, mind a magyar olvasókat ráébresszem az Amerikai Birodalom nemzeti érdekeire, átfogó stratégiáira és eredményes hadviselésére. 2004 óta természetesen sok új felismeréssel lehettünk gazdagabbak, a világrendet és a nagyhatalmak pozícióját alakító tényezők azonban sok esetben változatlanok. A formálódó, új világrendben egyértelmű jegyei mutatkoznak Ázsia felemelkedésének, miközben Európa lemaradása egyre több dimenzióban tetten érhető. Európa egy meghatározó útkereszteződéshez ért, a választott út pedig a világrend további formálódása szempontjából is meghatározó lesz.

Ezért is döntöttem úgy, hogy az Amerikai Birodalomról jegyzett korábbi írásomat Európa lehetőségeivel egészítem ki, bízva abban, hogy az abban foglalt nézőpontok és értékelések támogatást nyújthatnak a fenntartható fejlődés eléréséhez az öreg kontinensen.

Az euró kudarca az Európai Unióban alkalmazott közgazdaságtanról állított ki bizonyítványt.

Mémek

Méltatások


Tisztelt Olvasó!

Különös dolog, hogy a monetáris politikáért felelős jegybank elnöke olyan könyvet ír, amely nem a pénzpolitika szakkérdéseivel foglalkozik. Az pedig még különösebb, hogy ehhez a könyvhöz a Miniszterelnök ír előszót. “A cipész maradjon a kaptafánál” tagadhatatlan bölcsességében azonban mi, magyarok mindig is éreztünk valamiféle lehangoló földhözragadtságot. A magyar politikai gondolkodás története több száz év óta mutat példákat arra, hogy az államvezetésért felelős szakemberek kirándulásokat tesznek a nem számukra fenntartott szellemi terrénumokra is. Ennek a lekötözhetetlen, évszázadok óta munkáló, szárnyaló magyar szellemnek tartja most egy újabb szép példáját kezében az Olvasó. A történelem gyakran évtizedekig úgy jár körbe-körbe, mint a nyomtató ló a maga pályáján. És a szellem, kényszeredetten bár, de követi az így kitaposott nyomvonalat. Aztán jönnek korszakok, amikor a dolgok folyása hirtelen felgyorsul, vad és zúgó szakaszok követik egymást, s a körülöttünk lévő világ olyan új utakra fordul, amelyeket a regnáló tudományos gondolkodás szinte követni is képtelen, nemhogy előre jelezni. Ekkor jön el a jövőt fürkésző miniszterek, politikusok, jegybanki kormányzók és miniszterelnökök ideje. Ekkor értékelődik föl az a képesség, amely a jelenkori eseményeket és a jövő kilátásait képes egy metszetben látni és láttatni. Ez pedig már nem a szaktudósok és a szaktudományok felségterülete, hanem a polihisztorok, a reformátorok, a filozófusok és a politikusok terepe. A kor, amelyben élünk, történelmünk egy olyan pillanata, amelytől remélhetjük, hogy a hosszú évszázadok alatt felhordott temérdek tényadat új megvilágításba kerül, és a mozaikkockák megszokottól eltérő összeillesztésével eddig ismeretlen és lenyűgöző látvány tárulhat a szemünk elé. Jó olvasást kívánok!

Budapest, 2019. október


Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke

Ajánlások és videók
Töltse le az első fejezetet ingyen!


Kérlek add meg a vezetékneved
Kérlek add meg a keresztneved
Kérlek adj meg egy valós email címet
El kell fogadnod az adatvédelmi nyilatkozatot

A könyv megvásárolható:


Kapcsolat

Kérlek add meg a vezetékneved
Kérlek add meg a keresztneved
Kérlek adj meg egy valós email címet
Kérlek írj valamit az üzenet mezőbe
El kell fogadnod az adatvédelmi nyilatkozatot